Sprievodca pre obce

Sprievodca pre obce

Registrovaný používateľ

27,50 €

Vaša cena

55 €

Autor:

GARANT PARTNER legal s.r.o. advokátska kancelária

Uverejnené:

1.9.2019

Právna oblasť:

samospráva

Počet strán:

90

Predstavujeme materiál určený najmä zvoleným starostom obcí/primátorom miest a zvoleným poslancom obecných/mestských/miestnych zastupiteľstiev.

Cieľom tohto materiálu je oboznámiť predstaviteľov samosprávy s ich právami a povinnosťami, ktoré pre nich vyplývajú z výkonu verejnej funkcie, do ktorej boli zvolení.

Z obsahu tohto materiálu sa dozviete najmä

- ako postupovať po voľbách
- s čím sa spája nástup do funkcie
- aké sú všeobecné práva a povinnosti starostov a poslancov, aké sú ich vzájomné vzťahy
- nakladanie s majetkom samosprávy
- zásadné rozhodnutia súdov vo veciach samosprávy.

Sprievodca pre obce

Voľne stiahnuteľné dokumenty:

Produkt obsahuje súbory na stiahnutie:

sprievodca-obce_manual_isamosprava_feb-2019.pdf

Stiahnuť všetko

Registrovaný používateľ

27,50 €

Vaša cena

55 €