Zbierka protestov, judikatúry a protokolov NKÚ

Zbierka protestov, judikatúry a protokolov NKÚ

Registrovaný používateľ

60 €

Vaša cena

120 €

Autor:

tím GARANT PARTNER legal s.r.o.

Uverejnené:

17.8.2020

Právna oblasť:

samospráva

Počet strán:

190

Pripravili sme výberovú zbierku protestov prokuratúry, judikatúry súdov a protokolov NKÚ. Pri protestoch a judikátoch text obsahuje právnu vetu a skutkovú podstatu, pri protokoloch NKÚ text obsahuje zistené porušenia právnych predpisov a odporúčania k ich predchádzaniu.
Zbierka má za účel sumarizovať poznatky z rôznych oblastí výkonu samosprávy tak, aby slúžila či už ako vodítko pri tvorbe VZN alebo pri bežnej dennej agende obcí a miest.

K nahliadnutiu je možné si pozrieť obsah zbierok.

Budeme radi ak zbierka nájde svoje miesto pri práci ľudí, ktorí tvoria výkon samosprávy, aby tak preniesla jej odbornú hodnotu do praxe.

Voľne stiahnuteľné dokumenty:

Produkt obsahuje súbory na stiahnutie:

zbierka-protesty-prokuratury-cast-1.pdf

zbierka-judikatov-a-stanoviska-nku_cast-2.pdf

Stiahnuť všetko

Registrovaný používateľ

60 €

Vaša cena

120 €