Vydávanie rozhodnutí súkromnými, cirkevnými a štátnymi školami

Vydávanie rozhodnutí súkromnými, cirkevnými a štátnymi školami

Registrovaný používateľ

22 €

Vaša cena

44 €

Autor:

GARANT PARTNER legal s.r.o.

Uverejnené:

2.5.2022

Právna oblasť:

správne právo, školy

Témy:
➢ Rozhodnutia podľa Správneho poriadku
➢ Podmienky správneho konania
➢ Náležitosti rozhodnutia podľa Správneho poriadku
➢ Vydávanie a doručovanie rozhodnutí v súlade so Zákonom o e-Governmente

Cieľová skupina:
➢ Riaditelia, zástupcovia a zriaďovatelia štátnych, súkromných a cirkevných škôl

Obsah prednášky:
1. Zoznam rozhodnutí, na ktoré sa aplikuje Správny poriadok
2. Zásady správneho konania
3. Subjekty správneho konania
4. Priebeh správneho konania
5. Rozhodnutie správneho orgánu
6. Vydávanie a doručovanie rozhodnutí v súlade so Zákonom o e-Governmente (kedy sú riaditelia
oprávnení vydávať rozhodnutia v listinnej podobe a doručovať ich prostredníctvom pošty?)
7. Zákon o ochrane osobných údajov a školská spoločnosť (je možné žiadať číslo elektronickej
schránky od zákonného zástupcu?)
8. Opravné prostriedky voči rozhodnutiam

Trvanie: 1hod 45min

Produkt obsahuje súbory na stiahnutie:

2_prezentacia_vydavanie-rozhodnuti.pdf

3_prezentacia-gdpr.pdf

Registrovaný používateľ

22 €

Vaša cena

44 €