Aktuálne informácie v samospráve - webinár

Aktuálne informácie v samospráve - webinár

Registrovaný používateľ

11 €

Vaša cena

22 €

Autor:

GARANT PARTNER legal s.r.o. / isamosprava.sk

Uverejnené:

2.6.2022

Právna oblasť:

legislatíva, ver.obstarávanie, egovernment, školy

Pripravili sme prierez aktuálnymi témami v samospráve, ktoré prednášali naši odborníci v rámci živého vysielania isamosprava.sk dňa 02.06.2022.

Program:
1. LEGISLATÍVA / min 0:20 - Legislatíva a formy štrajku miest a obcí /4:13 (štrajk obcí)

2. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE / min 7:21
Usmernenie k postupu miest a obcí pri zmene hodnoty zákaziek už existujúcich kontraktov

3. eGOVERNMENT/ 11:22
Boj proti papierovej byrokracii a možnosti jeho financovania

4. eGOVERNMENT / min 23:59 - Náležitosti webových sídel obcí

5. ŠKOLY / min. 39:21 - Odvolanie riaditeľa školy na návrh rady školy

6. Príklady z praxe 46:02
• nároky hlavného kontrolóra z kolektívnej zmluvy / min 47:27
• skončenie pracovného pomeru s pedagogickým zamestnancom vo veku 65 rokov / min 48:45

Trvanie: 53min

Registrovaný používateľ

11 €

Vaša cena

22 €