Prístupnosť webových sídel verejnej správy

Prístupnosť webových sídel verejnej správy

Registrovaný používateľ

21 €

Vaša cena

42 €

Autor:

Mgr. Monika Miazdrová

Uverejnené:

27.6.2022

Právna oblasť:

eGovernment, informatizácia

Jedinečné video školenie týkajúce sa optimalizácie webových sídel subjektov verejnej správy.

Dozviete sa:
- ako webové sídla majú zohľadniť každého používateľa - jeho zdravotnú spôsobilosť, vek, vedomosti, skúsenosti, technické vybavenie
- ako postupovať, aby webové sídla nekládli prekážky používania
- ako budú môcť webové sídla používať rovnako zdravé aj znevýhodnené osoby
- príklady najčastejších chýb v praxi a postupy ako im predísť alebo ich odstrániť

Cieľová skupina:
➢ obce, mestá, rozpočtové a príspevkové organizácie

Obsah:
Video prezentácia, 1hod 34 min
PDF prezentácia, počet strán: 35

Produkt obsahuje súbory na stiahnutie:

prezentacia_pristupnost_websidel_isamosprava_jun22.pdf

Registrovaný používateľ

21 €

Vaša cena

42 €