Sprievodca pre obce a mestá II.

Sprievodca pre obce a mestá II.

Registrovaný používateľ

27,50 €

Vaša cena

55 €

Autor:

GARANT PARTNER legal s.r.o. advokátska kancelária

Uverejnené:

15.11.2022

Právna oblasť:

samospráva

Počet strán:

90

Predstavujeme materiál určený najmä starostom obcí/primátorom miest a poslancom obecných/mestských/miestnych zastupiteľstiev.

Cieľom materiálu je oboznámiť predstaviteľov samosprávy s ich právami a povinnosťami, ktoré pre nich vyplývajú z výkonu verejnej funkcie ako aj základnými princípmi fungovania samosprávy aj jej orgánov.

Z obsahu sa dozviete najmä

- ako postupovať po voľbách
- dôležité práva a povinnosti starostov a poslancov - aké sú ich vzájomné vzťahy
- nakladanie s majetkom samosprávy
- zásadné rozhodnutia súdov vo veciach samosprávy.

Odporúčame všetkým, najmä novozvoleným funkcionárom samospráv.

Sprievodca pre obce

Voľne stiahnuteľné dokumenty:

Produkt obsahuje súbory na stiahnutie:

sprievodca-pre-obce-a-mesta_aktualizacia_okt2022.pdf

Stiahnuť všetko

Registrovaný používateľ

27,50 €

Vaša cena

55 €